BLOGI

Henkilöstön innovatiivisuus ja luovuus ovat merkittäviä kilpailuetuja tulevaisuudessa jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle, mutta ne vaativat sopivat olosuhteet kukkiakseen. Kaikkien työyhteisöiden tulisi olla turvallisia paikkoja tyhmille kysymyksille ja hulluille ideoille.

Tunteista yksi voimakkain ja vaikuttavin on pelko ja se on läsnä huomattavasti useammin kuin osaamme aavistaa. Pelko on este, jota emme välttämättä edes tunnista.

Parisuhteissa ja työsuhteissa on paljon samaa, sillä oikean etsiminen, löytäminen, ensirakkaus, luottamus ja ero ovat kaikki läsnä molemmissa. Tunteet liittyvät molempiin niin hyvinä kuin huonoina hetkinä.

Annamme liikaa tilaa huonolle johtamiselle ja annamme huonojen johtajien toimia organisaatioissa vuosikausia, tuhoten itsetuntoja, potentiaaleja ja tuottavuutta. Toimintaan tulisi puuttua paljon nopeammin ja tehokkaammin.

Johtamista voisi kuvata matkana, jonka aikana oppii valtavasti uutta itsestään. Jotta matkalla jaksaisi myös rankkasateessa ja myrskyssä, tulee pohtia omaa johtamisen merkityksellisyyttä.

Oppiminen on parhaimmillaan oman uteliaisuuden ruokkimista, mutta tappaako tutkintojen yliarvostus aidon oppimisen ilon? Tulevaisuuden oppiminen onkin jatkuvaa oppimista, jossa merkittävämpää ei ole tutkinto vaan aito oppimisen ilo.

Lasten leikeissä, on tärkeää, että lapsi itse saa vaikuttaa mitä leikitään ja miten leikitään. Miten tämä toteutuu työelämässä? Pääsevätkö ihmiset riittävästi vaikuttamaan miten työtään tekee, miten työtään voisi kehittää tai miten yritystä voisi kehittää? Osallistetaanko henkilöstöä osallistumaan?

Muutosvastarinta leimataan helposti muutoksen jarruksi, joka on aina poikkiteloin kun pitäisi mennä eteenpäin. Muutosvastarinta halutaan jättää kaiken ulkopuolelle yksin ja unohtaa sen olemassaolo, vaikka se voi olla oikein johdettuna parhaimmillaan muutosta kehittävä voima.

Epäonnistuminen ei koskaan tunnu hyvältä, sillä mieluummin onnistuu kerralla kuin onnistuu epäonnistumisten kautta. Kun jatkuvasti onnistuu, ei koskaan pääse todella kokemaan omaa epätäydellisyyttä. Merkittävää epäonnistumisissa onkin se, että kuinka paljon on mahdollista oppia ja kasvaa yksilönä.