Empatian esteet

Hän, joka ei anna empatialle tilaa työelämässä ja joka kokee empatian pullamössöhötöksi. Hän, joka on rakentanut ennakkoasenteen empatiaa kohtaan ja ei uskalla kohdata sitä.

 Hän, joka pelkää paljastuvansa ihan vain ihmiseksi kaiken kerätyn kokemuksen, aseman ja vallan takana. Hän, joka pelkää, että paljastaa oman heikon itsetuntonsa, jota häpeää, sillä hän ei halua kohdata omaa epävarmuutta ja haavoittuvuutta. 

*

Hänelle empatian esteenä on, että hän ei kohtaa aidosti toista ihmistä, kaiken kiireen keskellä ja kun hän kohtaa, niin hän ei kuuntele. Kun hän pyrkii kuuntelemaan, vaivaa häntä ymmärtämättömyys, sillä hän ei halua ymmärtää jotain, mitä ei itse edusta. Hän haluaa tuoda kyllä omat itsekkäät ajatukset esiin, mutta ei halua ymmärtää toisen ajatuksia. Hän on samalla kateellinen siitä, millaisia toiset ovat, mutta ei kuitenkaan halua riittävästi oppia toiselta ihmiseltä. 

*

Häneltä puuttuu empatian kokonaiskuva, sillä hän on keskittynyt pönkittämään itseään ja peittämään samalla heikon itsetuntemuksensa. Empatian esteet ovat hänen edessään, mutta hän ei halua niitä kohdata. 

*

Hän - minä, sinä, me: empatian esteet.