Mahdollistavatko nykyiset mittarit hyvän johtamisen?

Hyvästä johtamisesta puhutaan yhä enemmän, mutta miten se todella toteutuu arjessa konkreettisesti? 

Esihenkilöiden toimintaa mitataan suuressa osassa yrityksiä ainoastaan kovien mittareiden kautta, joilla pyritään saamaan aikaan tulosta, säästöjä tai tehokkuutta. Miten tällaisilla mittareilla on mahdollista johtaa ihmisiä inhimillisesti ja auttaa yksilöitä kehittymään? 

Tulisi varmistaa, että myös mittarit tukevat hyvää johtamista, jos se todella on sitä mitä yritys haluaa johtamiselta. Johtamisesta tehdään aivan liian monimutkaista, sillä hyvä johtaminen lähtee yksinkertaisimmillaan siitä, että on aikaa kohdata ihmisiä aidosti arjessa.

Mitä jos mittareissa olisi mukana esimerkiksi kuinka usein esihenkilö kohtaa omat tiimiläisensä säännöllisesti ja yhdessä arvioidaan kohtaamisten hyödyllisyys ja tätä kautta kohtaamisia voisi kehittää jatkuvasti?