Muutoksen uhrilampaat

Kun muutos on juuri pyyhkäissyt läpi organisaation ja ihmiset alkavat perustamaan uusia lähtötelineitä, löydetään vanhan organisaation raunioista muutoksen uhrit.


Yksilöt, jotka taistelivat muutosta vastaan, mutta joutuivat lopulta toteamaan uudistumisen olleen liikaa omalle muutosvastarinnalle. 


Nämä muutoksen uhrilampaat jäävät aikakoneen vangeiksi, matkustaen aina takaisin aikaan ennen muutosta ja syyttäen kaikesta muutoksen toteuttajia. 


Muutoksen uhrilampaita voi helposti syyttää vanhanaikaisiksi jarruiksi, jotka eivät ymmärrä uudistumisen sanaan ja taistelevat väärän asian puolesta. 


Harva tulee ajateltua, että uhrilampaat ovat todellisuudessa organisaation itsensä synnyttämiä.


Heikko viestintä ja lattea osallistaminen muutokseen synnyttää tulevaisuudessakin uusia muutoksen uhreja.


Tärkeää on ymmärtää mistä asenteet johtuvat ja mitä on syytä tehdä toisin, jotta emme synnytä organisaation kokoisia laumoja uhrilampaita.


 Historia toistaa liian helposti itseään, mutta me voimme vaikuttaa sen toistoon hyvällä johtamisella, osallistamisella ja viestinnällä.