Oletko luovuuden portinvartija vai sisäänheittäjä?

Luovuutta on meissä kaikissa, mutta jotta luovuus voidaan konkretisoida ideoiksi ja edelleen kehitystoimenpiteiksi, vaatii se sopivaa ympäristöä. 

Työelämässä on luovuuden portinvartijoita, jotka hidastavat tai jopa estävät innovointityötä ja nämä henkilöt ovat joko työyhteisön jäseniä, jotka reaktioillaan vähentävät idean arvoa tai esihenkilöitä, sillä usein ideat ohjataan heidän kautta ja he myös alkuun arvioivat esitettyjä ideoita. 

Portinvartijoiden vuoksi myös monet ideat jäävät hyödyntämättä, sillä ideat eivät tavoita laajempaa joukkoa ja ne arvioidaan kertaheitolla roskakoriin.

Onneksi työelämässä on myös luovuuden sisäänheittäjiä, jotka innostuvat uusista ideoista ja kannustavat & rohkaisevat muita esittämään ideoita.  Siinä missä luovuuden portinvartijat pyrkivät suojelemaan eilistä, sisäänheittäjät toivottavat kaikki ideat tervetulleeksi yhteisen huomisen kehittämiseksi.

Kun luovuuden portinvartijoilla on muuttumattomuuden asenne, sisäänheittäjillä on kasvun asenne.

Etenkin nyt ja tulevaisuudessa monissa yrityksissä ja organisaatioissa kaivataan kipeästi lisää luovuuden sisäänheittäjiä ja meistä jokainen voikin toimia innovaation käynnistäjänä, edistäjänä ja sisäänheittäjänä. 

Toimitaan siis luovuuden sisäänheittäjinä, ei portinvartijoina!