Organisaatiohäirikkö — tulevaisuuden rakentaja

15.04.2021

Jokainen organisaatio tarvitsee itselleen oman organisaatiohäirikön, joka ravistelee ja tökkii tavanomaista arkea. Tärkeää on oppia rakastamaan organisaatiohäiriköitä ja oppia johtamaan heidän potentiaalia!

Organisaatioissa työskentelee yksilöitä, jotka erottuvat usein muista kyseenalaistamalla totuttuja tapoja tehdä työtä. Nämä yksilöt ovat riittävän rohkeita ilmaisemaan omia mielipiteitä ja ideoitaan. Heitä voisi pitää yrityksen omina sisäisinä konsultteina, mutta heidät saatetaankin nähdä liian usein organisaatiohäirikköinä.

Organisaatiohäiriköt uskaltavat ilmaista omia mielipiteitään ja uskaltavat kokeilla ja toteuttaa asioita eri tavalla kuin muut. Nämä kyseisestä yksilöt häiritsevät organisaation tavanomaista rutinoitunutta arkea ja heidän paikalla olo saa muut toistamaan "Tätä on jo yritetty ennen!".

Organisaatiohäiriköt saattavat antaa ensivaikutelman, että he ovat tyhmiä kysymällä itsestäänselvyyksiä, mutta todellisuudessa jokainen johtoryhmä kaipaisi tällaisen itselleen.

Tällaiset yksilöt sietävät häpeää ja eivät välitä mitä muut ajattelevat itsestään, vaikka heidät saatetaan samalla leimata hankaliksi tyypeiksi. Heille tärkeämpää on organisaation uudistuminen kuin omien kasvojen menettäminen.

organisaatiohäirikkö turhautuu loputtomaan pään hakkaamiseen organisaation rakenteisiin, perinteisiin, uskomuksiin, asenteisiin ja lopulta jättää organisaation.

Organisaatiohäiriköt eivät ole kuitenkaan räyhääjiä, vaan he osaavat reflektoivat toimintaansa ja uskaltavat myöntää itselleen ja muille ollessaan väärässä tai kun ovat mokanneet. He kunnioittavat toisten mielipiteitä ja arvostavat ennen kaikkea monipuolisia & rikkaita keskusteluja.

Organisaatiohäiriköitä ei ole välttämättä aina helppo johtaa, vaan ko. yksilöt vaativat johtajalta osaamista & taitoa ohjata keskustelua ja kaikkea sitä innovatiivista energiaa, jota nämä yksilöt pitävät sisällään. 

Mutta jos organisaatiohäirikkö ei saa sitä aikaa, tilaa ja tukea omille ajatuksilleen, organisaatiohäirikkö turhautuu loputtomaan pään hakkaamiseen organisaation rakenteisiin, perinteisiin, uskomuksiin, asenteisiin ja lopulta jättää organisaation.

uskalletaan antautua rajattomille, avoimille & vapaille keskusteluille organisaation nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Lopulta organisaation häirikkö on ulkopuolinen kallis konsultti, jota kuunnellaan ja jonka neuvot otetaan vakavasti, vaikka ne olisivat olleet samoja havaintoja kuin omien sisäisten konsulttien eli organisaatiohäiriköiden tekemät. Konsultin kerätessä kaiken kunnian ja organisaation omat häiriköt jäävät ilman tunnustusta ja mahdollisuutta.

Osataan siis arvostaa ja rakastaa organisaatiohäiriköitä ja uskalletaan antautua rajattomille, avoimille & vapaille keskusteluille organisaation nykytilasta ja tulevaisuudesta. Organisaatiohäiriköitä tarvitaan, jotta prosessit, ihmiset, kokemukset, tuotteet ja palvelut kehittyvät ja koko yritys uudistuu.

Organisaatiohäirikkö on tulevaisuuden rakentaja!