Palautteen vaikuttavuus yksilön tulevaisuudelle

Palaute on tärkeää yksilön kehittymiselle ja siitä saa energiaa arkeen ja sen avulla jaksaa ylittää itsensä.  Palautteen avulla pystyy kehittämään itseään alueilla, jonka aiemmin piti mahdottomana kehittää ja palautteen avulla on mahdollista uskaltaa hyödyntää omia vahvuuksiaan, joita ei vielä eilen uskonut itsellään olevan. 

Palautteen puute voi vääristää minäkuvaa merkittävästi ja yksilö ei osaa hyödyntää omia vahvuuksiaan riittävästi. Samalla omat heikkoudet pysyvät piilossa ja yksilö uskoo kykyihinsä toimia juuri niin kun on aina toiminut. 

Jos kukaan ei uskalla antaa palautetta yksilölle, ei hän osaa myöskään nähdä itseään sellaisena kuin muut näkevät. Yksilö voi olla täysin sokea omalle itselleen ja vasta vuosien päästä saattaa tiedostaa tai ymmärtää hyödyntää vahvuuksiaan tai kehittää omia kehittymisen kohteita. 

Palautteella on lähtemätön vaikutus yksilön arkeen, mutta sen puutteella voi olla lähtemätön vaikutus yksilön tulevaisuuteen. Joten muista antaa palautetta työkaverillesi, esihenkilöllesi, tiimiläisellesi, kumppanillesi, lapsellesi, ystävällesi, vanhemmillesi tai kenelle vaan, jonka koet sitä tarvitsevan.

 Muistetaan ja uskalletaan antaa palautetta riittävästi.