Puuttuminen on välittämistä

Jos organisaatioissa työt eivät jakaudu tasaisesti, saatetaan samoja työntekijöitä kuormittaa liiaksi. Kun samalle työntekijälle delegoidaan jatkuvasti työtä, hyväkin työntekijä uupuu lopulta. 

Ongelmana voi olla, että tehokkaita suorittavia työntekijöitä kuormitetaan ja alisuorittavat jätetään rauhaan. Organisaatiossa voidaan kokea, että vielä ei kannata puuttua alisuorittamiseen, vaan antaa työntekijälle vielä mahdollisuuden parantaa. 

Mutta kun mahdollisuuksien ketju kasvaa vuosiksi, uskoo työntekijä tekevänsä ihan "ok" työtä ja samalla kuormittuneet työntekijät ovat joko sairaslomalla tai lähteneet yrityksestä. 

Tällä tavalla hukataan hyviä potentiaaleja, sillä kukaan ei jaksa loputtomiin kantaa takkaa organisaation suorituskyvystä. Kun alisuorittamiseen ei puututa, myös johtaminen alisuorittaa ja jos johtamisen alisuorittamiseen ei puututa, koko organisaatio alisuorittaa. 

Jokaisen johtajan velvollisuus on puuttua alisuorittamiseen. Tulee myös tiedostaa, että alisuorittamisen taustalla voi olla jokin muu syy, joka ei selviä kuin aktiivisella keskustelulla ja kuuntelulla. Kun asian ottaa puheeksi, voi tämä olla helpotus lopulta myös itse työntekijälle. 

Joten uskalletaan puuttua, sillä puuttuminen on välittämistä.