Sydän etsii työelämää

Tällä hetkellä sydämeni on vajaakäytöllä työelämässä eli työtä vailla ja se haluaa päästä tekemään merkityksellistä työtä ihmisten hyväksi ja haluaa auttaa organisaatiota, sen kaikkia yksilöitä kasvamaan ja loistamaan.

Sydämeni etsii tällä hetkellä itselleen uutta tehtävää, jossa se pääsisi hyödyntämään kaiken sen vahvuuden ja potentiaalin, jota se pitää sisällään. 

Mutta millaisesta sydämestä on kysymys ja mitä se etsii? 

Sydämeni koostuu useista eri palasista, jotka ovat muodostuneet ja kehittyneet mm. monipuolisen työkokemuksen kautta. Pääset tässä tekstissä tutustumaan näihin paloihin ja mitä ne pitävät sisällään.

IKUINEN OPPIJA

Emme ole koskaan valmiita työntekijöinä, johtajina, vanhempina tai ihmisinä ja siksi myös näen itseni palapelinä, josta puuttuu jatkuvasti paloja ja minulla on koko elämä aikaa tehdä tuota palapeliä ja etsiä uusia sopivia paloja. Kun otan askeleen taaksepäin näen kokonaisuuden, jossa on paljon asioita jo paikallaan ja samalla näen kohtia, johon uusia paloja saan sovitella. Operoin vahvasti kasvun asenteella ja haluan oppia jatkuvasti uutta ja sallia itselleni tuon palapelin jatkuvan keskeneräisyyden ja samalla nauttien uusin palojen löytämisestä ja sovittamisesta paikalleen. Minä haluan jatkuvasti oppia uutta niin onnistumisten kuin epäonnistumisten kautta ja kehittää itsestäni paremman version itsestäni.

Olen ikuinen oppija.

KOUTSI

Arvoissani on korkealla yhä vahvemmin auttaminen ja coaching on äärimmäisen oivaltava & tehokas menetelmä auttaa toista ihmistä ajattelemaan laadukkaammin. Toinen ihminen voi olla kuin laiva, joka on seilannut keskelle aavaa merta ja minun tehtäväni on soutaa veneelläni tuon laivan viereen ja astua hetkeksi kyytiin. Katsomme yhdessä karttoja ja pohdimme mahdollisia satamia, johon ankkurin seuraavaksi laiva haluaisi kiinnittää. Koutsina minä en tuomitse toisen ajattelua, vaan autan häntä louhimaan tiedostamattomasta mielestä ajatuksia tietoiseksi ja tekemään sitä kautta mahdolliseksi uuden ajattelun. Minä haluan auttaa yksilöitä, johtajia ja organisaatioita ajattelemaan laadukkaammin. 

Olen koutsi.

VALMENTAVA JOHTAJA

Hyvää johtamista on edelleen liian vähän työelämässä ja hyvälle johtamiselle on tarvetta myös tulevaisuudessa yhä enemmän. Se tulee muotoutumaan ja kehittymään yhä lähemmäs kohden jaettua johtajuutta. Johtamisen tulee ennen kaikkea luoda lisäarvoa henkilöstölle ja organisaatiolle. Sen ei tule vahvistaa hierarkiaa ja rakenteita vain niiden menneisyyden tai nykyisyyden vuoksi, vaan maksimoida ihmisten potentiaali toimia yksilöinä ja tiimeinä entistä tuottavammin. Tärkeää on kuuntelu, läsnäolo, kannustaminen, vastuun jakaminen & osallistavan positiivinen haastaminen. Johtamisen tulee ohjata ihmisiä eteenpäin näyttäen suuntaa, antaen palautetta ja mahdollistamalla ajattelua. Minä haluan mahdollistaa hyvän johtamisen yksilöille ja organisaatioille.

Olen valmentava johtaja.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄJÄ

Tulevaisuus on epävarmaa ja sumuista ja tuossa ympäristössä menestyvät ne yrityksen ja organisaatiot, jotka jatkuvasti kehittävät omaa kyvykkyyttään ja osaamistaan. Jotta on mahdollista kehittyä ja sallia itselle uutta osaamista, tulee uskaltaa jatkuvasti olla utelias ja kiinnostunut oppija niin yksilönä, työyhteisönä kuin organisaationa. Tulevaisuuden oppiminen tulee kehittymään tutkintokeskeisyydestä jatkuvaan oppimiseen, jossa tärkeää on itsensä tunteminen ja itsensä johtaminen, sillä näiden kautta on mahdollista kyseenalaistaa oma nykyisyys ja vastaanottaa oma tulevaisuuden kyvykkyys. Ja jotta tämä kaikki on mahdollista, tulee koko yrityksen kulttuurin sallia ja mahdollistaa jatkuva oppiminen, kehittyminen, avoin tiedon ja osaamisen jakaminen. Minä haluan auttaa organisaatiota mahdollistamaan tämän ja näkemään pidemmälle, jotta henkilöstön kyvykkyys ja osaaminen on sitä mitä tarvitsemme huomenna. 

Olen henkilöstön kehittäjä.

MITÄ SIIS ETSIN?

Sydämeni sykkii siis vahvasti yksilöiden, johtamisen, henkilöstön kehittämiselle ja näiden kautta myös koko liiketoiminnan kehittämiselle, joten olen kiinnostunut laajentamaan ja kasvattamaan osaamistani monipuolisena henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntijan. Haluan toimia roolissa, jossa pääsen aidosti auttamaan, tukemaan, luomaan ja kehittämään tapoja toimia, jotta henkilöstö ja liiketoiminta voi hyvin, osaaminen kehittyy ja sitä kautta organisaation ja koko yrityksen kyvykkyys kasvaa.

Suuri sydämeni sykkii myös vahvasti johtamiselle, joten olen kiinnostunut myös mahdollisuudesta toimia modernina valmentavana ihmisten johtajana organisaatiossa, jossa arvostetaan ennen kaikkea hyvää johtamista ja jossa on halua uudistaa johtamista siten, että siitä on aidosti hyötyä henkilöstölle. Haluan mahdollistaa johtajana organisaation ja yksilöiden kasvun muuttuvassa työelämässä.

Ennen kaikkea haluan hyödyntää vahvuuteni, potentiaalini, osaamiseni ja kyvykkyyteni henkilöstön ja organisaation hyväksi!

MITÄ MINUSTA ON KERROTTU?

"I had the pleasure of working together with Iiro as part of our leadership development activities. Iiro is prompt, knowledgeable and pleasant professional to work with. I would not hesitate to work with Iiro again and happily would recommend him in helping organisations in their change path, strengthening existing processes or tweaking the ways of working."

"Oli ilo työskennllä Iiron kanssa noin kahden vuoden ajan toimien hänen esimiehenään. Iiro toi uusia innovatiivisia näkemyksiä johtamiseen myös yli tiimirajojen. Iiro loi tiimiin kokeilukulttuurin ilmapiirin innostaen tiimiä erilaisin keinoin."

"Iiro luo intensiivisellä ja kuuntelevalla läsnäololla tunnelman, joka mahdollistaa turvallisen ja luottamuksellisen fiiliksen pureutua työyhteisön erilaisiin ilmiöihin. Läsnäolo ja kuuntelu tekivät jo ensikohtaamisella vaikutuksen. Taito esittää oikeita kysymyksiä ja kyky mahdollistaa oivalluttava oppiminen on ilahduttavaa. "

"Minuun teki vaikutuksen miten nopeasti Iiro omaksuu asioita ja miten sinnikkäästi hän jatkuvasti kehittää itseään. Tiimiin Iiro tuo huumoria, pilkettä silmäkulmassa ja inhimillistä lämpöä. Esimiehelleen hän tuo rehellisyyttä ja näkemyksiä. Arvostin suuresti meidän kahdenkeskisiä keskusteluja ja myös Iiron vilpitön sitoutumista tiimiin ja tekemiseen! Iiro on mielestäni vahva ja asiantunteva vahvistus esimerkiksi HRD- tai työtapojen kehittämisen tiimiin."

"Iiro tarttuu rohkeasti ja ennakkoluulottomasti uusiin asioihin ja alkaa tehdä. Kokemusten karttuessa hän muokkaa omaa tekemistään nopeasti ja oppii paljon uutta. Asiakkaiden kanssa hänen rauhallisuutensa ja läsnäolonsa synnyttää luottamuksen heti ensimmäisessä tapaamisessa."

"As a manager Iiro empowered his team to provide ideas for process and product development and made sure that improvements were taken forward. With open attitude towards new ideas, processes and ways of working makes Iiro a skillful team leader with coaching oriented leadership style."

SYDÄMELLENI SIIS TÖITÄ

Joten jos sinulla tai organisaatiollasi voisi olla tarvetta osaamiselleni & kyvykkyydelleni, ota minuun yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Lisätietoa minusta ja yhteystietoni löydät täältä.