Vangittua potentiaalia vapauttamassa

Paljon puhutaan potentiaalista ja sen vapauttamisesta, mutta mitä se on ja miten sitä vapautetaan? Miksi se on alunperin edes vangittuna ja mikä on lähijohtajan rooli tässä kaikessa?

Omasta mielestäni potentiaali on yksilön piilossa oleva vahvuus, joka tulisi kaivaa esiin ja kohdentaa oikein, jotta yksilöstä olisi organisaatiolle ja sitä kautta yritykselle maksimaalinen hyöty. Tärkeintä, yksilö tekisi sitä mihin hänen kyvykkyydet on ja mistä hän nauttii. Potentiaali on voimaa, jota pitää vangittuna yksilön oma itsetunto. Sen vapauttaminen voi vaatia yksilöltä itseltään paljon tai siinä voi auttaa ulkopuolinen. 

Itse koen lähijohtajana tärkeäksi tehtäväkseni auttaa ihmisiä vapauttamaan omaa potentiaaliaan. Osan kanssa se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan kannustusta ja rohkaisua ja osalle se tarkoittaa oman minuuden tutkimista oivalluttavien kysymysten voimalla. Kaikki ovat yksilöitä tässäkin ja tärkeää on lopulta, että yksilö itse oivaltaa oman piilossa olevan potentiaalin.

 Jokainen on päässyt vapauttamaan omaa potentiaaliaan

Nykyisestä tiimistäni on paljon henkilöitä siirtynyt haastavampiin tehtäviin kehittyäkseen. Samaan aikaan kaikki uudet ovat siirtyneet tiimiini - kehittyäkseen. Kaikkien lähteneiden kohdalla olen kokenut onnistumisen tunnetta siitä, että jokainen on uskaltanut lähteä uusiin tehtäviin haastaakseen itseään. Uskaltanut lähteä uteliaasti kohtamaan oman uuden epämukavuuden. Toki, se on tarkoittanut tiimissäni uusien henkilöiden rekrytointia ja perehdytystä, mutta samalla se on tarkoittanut uusille henkilöille mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Jokainen on päässyt vapauttamaan omaa potentiaaliaan, oli sitten kysymys lähtevästä tai saapuvasta työntekijästä.

kun ihminen on kehittynyt toimessaan täydeksi, on aika löytää uusia haasteita

Mielestäni tärkeää johtajana on jatkuvasti pysyä kartalla, mikä on jokaisen henkilön motivaatio tiimissä ja millaiset lisävastuut auttavat henkilöä kasvamaan - vapauttamaan omaa potentiaalia itsetunnon vankilasta. Rohkaista, innostaa ja kannustaa henkilöitä ottamaan vastuuta ja kehittymään. Ja kun ihminen on kehittynyt toimessaan täydeksi, on aika löytää uusia haasteita tiimin ulkopuolelta. Tämä kehittyminen voi viedä muutamasta vuodesta useampaan, riippuen henkilöstä ja työtehtävistä. 

Koskaan johtajan ei tulisi kokea ärtymystä, jos joku on päättänyt hakeutua uusiin tehtäviin. Ennen kaikkea ei tulisi kokea epäonnistuneensa kun ei ole onnistunut pitämään henkilöä tiimissä. Päinvastoin, tulisi kokea iloa, onnistumisen tunnetta ja jopa ylpeyttä siitä, että ihminen on kasvanut täyteen pituuteensa ja valmis lentämään uusiin ulottuvuuksiin.

Johtaja, älä vangitse potentiaalia. Vapauta sitä.

Tärkeää johtajana on ihmisten kehittymisen kannalta auttaa yksilöitä tiimissä vapauttamaan omaa potentiaaliaan ja tiedostaa, että kukaan ei ole korvaamaton. Kun joku kasvaa ulos nykyisestä toimenkuvasta ja siirtyy uusiin haasteisiin, antaa se toiselle henkilölle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä saman verran. 

Joten johtaja, älä vangitse potentiaalia. Vapauta sitä.